Září 2011

Ergo sum

30. září 2011 v 19:26 | Alma Nacida |  Vlastní plesky
Moc toho není,
o co chci žádat,
jen uspořádat
zbytečky lpění.

Nebo naopak -
víc si přát nelze,
namísto teze
zní jen synkopa.


Podzimní

26. září 2011 v 19:00 | Alma Nacida opadavájící |  Vlastní plesky
Už plavky na bidle
podzimem zavání,
barvy se předhání,
listí je prořídlé,

už vařím povidla
a myslím na zimu,
sedlo mi na křídla
smutnění podzimu.


Udělej něco!

21. září 2011 v 19:20 | Alma Nacida |  Vlastní plesky
Nad dětským smutkem stojím
jen s prázdnýma rukama
a ani dalajláma
bolístku nezahojí.

První lekce bezmoci:
"Udělej přece něco!"
Dala bych vážně kdeco
mít schopnost smrt přemoci.


Ohlédnutí

15. září 2011 v 19:24 | Alma Nacida |  Vlastní plesky
Ohlédnout se zpátky
nelze v pohádkách
a spatřit tak zmatky,
nejistotu, strach.

Nemít se zač stydět,
jen shovívavě
usmát se a vidět:
Hlava na hlavě,

nebo pusté písky;
síla, či jen vztek;
voda, nebo whiskey...
Facka? Polibek?
E. D. 448

13. září 2011 v 9:59 | Emily Dickinson a plky dokola Alma Nacida
Tohle byl básník. To je ten,
kdo mocný smysl slil
ze slov tak dobře známých,
a olej plný sil

z těch nejvšednějších odrůd,
jež vadly u dveří -
teď žasnem, nebyli to my,
kdo věznili jej dřív?

Obrazů objevitel,
hle básník - on to je,
kdo kontrastem nás nutí
k trvalé chudobě,

neznalý svého věna,
z kterého nelze krást,
sám pro sebe svým jměním,
postaven mimo čas!

Tahle Emilina báseň je pofoukání pro zklamané Stvoření z Alfy. Ale i pro další "obrazů objevitele", tak se nebojte a pište, pište! :-) Třeba hned sem do komentářů, kdo je básníkem pro vás?

Sen (W nocy mi się śniło)

11. září 2011 v 19:22 | Alma Nacida volně podle BratHanki |  Vlastní plesky
Můj vzdálený milý,
v noci se mi zdálo
o té dávné chvíli,
kdy nás slunce hřálo.

Slyšíš mě tam v dálce?
Přece jsi byl ve sně
sladký jak v zahrádce
vprostřed léta třešně.

V noci bez úsvitu
obejmu tě pevně,
tak jako teď v skrytu
objímá tě země.

Z nekonečné dáli,
z domu beze zvuku,
až i mě mráz spálí,
vztáhni po mně ruku.


3:37 AM

10. září 2011 v 18:42 | Alma Nacida bdící |  Vlastní plesky
Zmatené sny plné tísně,
srdce duní tmou jak bubny,
sny mi zůstávají dlužny
a já soudím hloupě, přísně.

V čase mezi psem a vlkem
poslouchám tmu, ztěžka plyne,
snad mě noční můra mine,
cítím, jak se plíží vlhkem.


Nestíhám

8. září 2011 v 10:00 | Alma Nacida |  Vlastní plesky
Nějak už nestíhám
válet se v trávě,
brnkat si hravě.

V rytmu se komíhám
při luxování,
trávy sekání.

Autobus dobíhám
jen pětkát týdně,
tvářím se vlídně,

ale jen prozatím.
Snad se v tom neztratím...


Prší a prší...

5. září 2011 v 19:01 | ASPM a Alma Nacida v dešti |  Cizí třesky
Celý den mi dneska zní stará pecka od ASPM v hlavě, tak se musím podělit o tu krásnou písničku...
http://www.youtube.com/watch?v=Lk18xYY_HfM