Únor 2011

Řev

17. února 2011 v 16:23 | Alma Nacida |  Vlastní plesky
Hluboko v srdci spí můj strach
z odhalení jinakosti,
jež zatěžuje misku vah
mnoha miliony kostí,

a doufám nebýt nucena
vyzkoušet meze odvahy
dřív, nežli budu spálena
a rozptýlena na svahy

všech hor kolem strmějících.
Tak řvu, dokud mám vítr v plících.

My bychom vzhůru k nebesům...

Předjaří

8. února 2011 v 9:30 | Alma Nacida |  Vlastní plesky
Sníh naštěstí už nepadá,
ale taje.
Vánoční stromek uvadá
pozbyv taje.
V kotli na tuhá paliva
promění se
v energii. Perspektiva
pro emise.

Tání

E.D. 1428

4. února 2011 v 18:40 | Emily Dickinson |  Cizí třesky
Voda už ustýlá
tomu, kdo málo spal.
Děsivě zeje ložnice,
šum záclon vábí dál.
Hrozné je uléhat
v těch vlnících se zdech,
kam kroky hodin nevniknou,
kam jitro nepřijde.